Vad bör jag göra om fuktighetsnivån i humidoren är för hög?

Att ha en frö hög fuktighetsnivå är på kort sikt ingen fara och beror ofta på högre temperaturer utanför humidoren under sommaren. Dock är det ett problem om fuktigheten håller sig över 75% en längre tid. Då bör du göra följande:

  • Kalibrera hygrometern för att vara säker på att den rätta fuktighetsnivån visas. Analoga hygrometrar är väldigt känsliga för vibration och bör kalibreras regelbundet.
  • Lämna humidoren öppen i ett par dagar och fuktighetsnivån kommer att sjunka igen. Om det är nödvändigt, upprepa processen efter ett par dagar om fuktigheten fortfarande är för hög.
  • Kolla fuktar-systemet. Om du fullt på det de senaste 7 dagar kan det hänga att fuktare skickar ut för mycket fukt för humidorens storlek. Se då till att du fyller på fuktaren med mindre vatten eller ersätt fuktaren med en mindre modell eller en fuktare med justerbar fläkt.. Många fuktarsystem som t.ex. de från adorini och Elie Bleu tillåter dig att justera hur långt fläktens ventiler öppnas och de bör vara nästan stängda så att de lämnar en så liten lucka som möjligt.
  • Om den ökade fuktigheten sker i samband med varma, fuktiga sommarmånader, kan du flytta humidoren temporärt till en källare framför allt om klimatet håller sig så i flera veckor.
  • Rotera cigarrerna i humidoren Cigarrer som är väldigt nära fuktarsystemet är ofta mer fuktiga än de i de undre lagren. Försök att byta plats på dem.

På en relativ fuktighetsnivå över 75% kan tobaken blomma eller till och med mögla.

Varför används bara destillerat...


Den korrekta fuktighetsnivån i en...