Var är bästa stället att installera en humidor?

Det viktigaste att ha i åtanke är temperaturen. På de flesta platser kan skillnader i temperaturen ske under dagen på ett naturligt sätt och det är inte ett problem för humidoren. Dock bör man ha följande i åtanke:
  • Humidoren bör inte utsättas för direkt solljus. Plötsliga ökningar i temperaturen, även på kort sikt, innebär skillnader i den relativa fuktighetsnivån i humidoren och bör undvikas.
  • Av samma anledning bör humidoren inte placeras i närheten av ett element eller annan värme eller luftkonditionering.
  • Extrem kyla bör också undvikas. Ej uppvärmda rum eller källare når oftast inte den rekommenderade minimi-temperaturen på 16°C, framför allt inte under vintermånaderna.

Vad är bästa sättet att förvara sina...


Behöver en humidor särskild vård?