Behöver en humidor särskild vård?

Humidoren i sig behöver ingen särskild behandling. Det är dock viktigt att fuktaren kontrolleras regelbundet och fylls på om nödvändigt. Om du har en elektronisk luftfuktare, hör du en varning eller så berättar en LED-lampa när fuktaren behöver fyllas på. Med alla andra fuktare behöver användaren hålla koll på fuktighetsnivån regelbundet. Detta görs genom att kolla på hygrometern. Om fuktighetsnivån på displayen gå ner, bör fuktaren fyllas på. Har man mycket erfarenhet kan man förstå detta genom att ta på cigarrerna och känna om de har tillräckligt med fukt eller ej. Generellt sett spelar skillnader i luftfuktigheten på grund av öppning av humidoren ingen större roll. Den spanska cedern fungerar som en naturlig fuktare och det tar lång tid för de inbyggda vattenmolekylerna att lämna cigarrerna. Fuktaren behöver mer uppmärksamhet under de kalla månaderna eftersom de ofta också innebär torr luft och därmed kräver luftfuktarsystemet mer vätska.

En poäng som ofta ignoreras, även av erfarna cigarr-rökare, är att svampen som används i alla fuktare bör ersättas varje eller åtminstone varannat år . Många tillverkare påpekar inte risken för bekterier som samlas i svampen. Om du använder vätska som är särskilt anpassad för humidorer fördröjs denna process. Det är viktigt att se till att svampen är utbytbar. I vår shop kan du hitta separata akrylpolymer fleece svampar för fuktare ,som passar för den populära adorini deluxe , men som kan skäras för att passa i andra humidorer om så behövs, så länge fuktar-höljet kan öppnas.

Var är bästa stället att installera...


Hur installerar jag humidoren?