Vad gör man om man har mögel i humidoren?

Tillsammans med tobaksbaggen är mögel förmodligen det största hotet mot cigarrer som förvaras i en humidor. Om du tror att mögel växer på dina cigarrer, behöver du inte bli rädd då det kan vara enbart cigarrblomning.

Cigarr-blomning är en proteinförening som ser ut som mögel men är helt ofarlig och kan lätt tas bort från cigarrens omslag med en borste. Dock kan det vara en fingervisning att klimatet i humidoren är för fuktigt och att mögel kan komma att vara nästa steg om fuktigheten inte minskas.

Hur känner man igen mögel? Alla har hållit i mögligt bröd någon gång. Mögel på cigarrer ser ungefär likadant ut: grå-grönt, pälsliknande och kan tas bort med en borste som lämnar fläckar. Skillnaden är dock att mögel påverkar träfodret i din humidor på lång sikt. Om mögliga cigarrer ligger i en humidor har de en stark doft.

När uppstår mögel? Om du har mögel på dina cigarrer är fuktighetsnivån i din humidor förmodligen över 80% och har så varit i några veckor. Om du vet med dig att detta inte stämmer, så är det förmodligen cigarr-blomning.

Vad gör jag med mögel? Om du har bekräftat att det är mögel behöver du gå igenom cigarr för cigarr och slänga de cigarrer som påverkats. Cigarrer som inte verkar ha påverkats bör dock dubbelkollas igen nästa gång du öppnar humidoren. Även om möglet inte har synlig effekt på träet i humidoren bör du torka av det ordentligt med en torr trasa för att ta bort eventuella mögelsporer. För att ta bort alla spår av mögel, använd en torkare. Sporerna dör om de utsätts för temperaturer över 50°C.

För högkvalitativa humidorer kan insidan på en humidor sandas med sandpapper.

Du bör också kontrollera fuktar-systemet. Oavsett om du har en svamp eller akrylpolymer, aktivt eller passivt system så behöver du öppna fuktaren och göra rent den ordentligt. Om svampen påverkats bör den bytas ut. I vår shop kan du köpa en akryl-polymer ersättar-svamp. Även om du inte ser några direkta tecken på att fuktaren påverkats rekommenderas att byta ut den fuktande delen av fuktaren (t.ex. svampen) för att minska risken för ytterligare ett utbrott och för att göra fuktar-systemet ordentligt rent.

Hur kan jag fixa orsaken? Ofta är fuktarsystemet i sig skyldigt. Antingen för att det är för stort för humidoren eller så förvarades cigarrerna för nära det. Du kan behöva tänka över att köpa ett system som passar din humidors storlek samt se över antal cigarrer du har i humiodren. Alternativt kan ett elektroniskt fuktarsystem vara en lösning eftersom det ger en mer precis mätning av fuktighetsnivån och luftcirkulationen.

Läs också våra rekommendationer för för hög fuktighetsnivå i humidoren.

Vilket är det bästa fuktarsystemet...


Varför används bara destillerat...