Vilken är den bästa typen av hygrometer?

Med en hygrometer mäter man den relativa fuktighetsnivån i humidoren. Både digitala och analoga hygrometer kan mäta en väldigt precis relativ fuktighet inom viss räckvidd. Hygrometern tillverkas med dessa fuktighetsnivåer i åtanke. För cigarr-förvaring är den relativa fuktighetsnivån ganska hög: 68-75%. Hygrometrarna som är tillverkade för inomhus- eller utomhusbruk är därför inte gjorda för dessa höga luftfuktighetsnivåer så det är viktigt att köpa en hygrometer för det syfte du tänkt använda den.

Bland de olika analoga hygrometrarna är de med syntetiskt hår bäst att använda. Fuktighetsnivån mäts genom att mäta det syntetiska hårets expansion. Det finns färre än fem tillverkade i hela världen som vet hur man tillverkar dessa avancerade instrument. Nästan alla andra analoga hygrometrar mäter fuktighetsnivån med en metallspiral. Denna metod är väldigt oklart och kan ledda till avvikelser på +/- 5% även med en väl kalibrerad hygrometer. Hygrometrar med metallspiral bör bytas ut så snart som möjligt till en mer precis hygrometer.

Bland de digitala hygrometrarna finns det flera olika produkter med olika nivå av precision. Digitala hygrometrar är inte i sig mer precisa än de analoga. En välkalibrerad hårhygrometer är oftast mer precis än en billig digital hygrometer. Dock är de digitala hygrometrarna mindre känsla för vibrationer och behöver inte kalibreras lika ofta. De flesta digitala hygrometrar saknar en kalibreringsfunktion varför de oundvikligt inte klarar av att mäta en precis relativ fuktighetsnivå efter en viss tids användning. När du köper en hygrometer bör du försäkra dig om att den modell du köper kan kalibreras. Kvaliteten av de digitala hygrometrarna baseras på koordinationen mellan flera olika komponenter. Fuktsensorn har en viktig roll och ofta används sensorer av låg kvalitet vilket ofta leder till kort livstid hos annars pålitliga digitala hygrometrar. Det är också viktigt att ha i åtanke att en hygrometer designad för labb-användning ofta enbart ger en precision på +/-2%.

När man mäter fuktighetsnivåer kan man inte förvänta sig samma precision som när man mäter temperaturer.

Hur kalibrerar man en hygrometer?


Vilken vätska ska jag använda för att...